Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze środków własnych gminy.

Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz jej wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej zgodnie z Uchwałą  Nr XXXIX /349/21 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz Uchwałą Nr XL/360/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXXIX/349/21 z dnia 25 marca 2021 r.   

Wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przyjmowane są w Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej w Wasilkowie  w godzinach pracy Ośrodka.

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

  • zamieszkałym wspólnie z dzieckiem na terenie Gminy Wasilków: matce lub ojcu dziecka lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka
  • niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Wasilków, np. Kartę Wasilkowianina lub kopię pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego za rok poprzedni.

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1500 zł na jedno dziecko.

Wypłata świadczeń finansowana jest ze środków własnych gminy.

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Margarita Jaroszuk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2021-05-13