Załatwianie spraw

Informacje ogólne o załatwianych sprawach

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Supraślskiej 21 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, wtorek 9.00 – 17.00, mieszkańcy gminy mogą otrzymać informacje i załatwić sprawy dotyczące:

  • świadczeń pomocy społecznej (pieniężne i niepieniężne); pokój nr 3,5,6,7
  • świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka); pokój nr 4
  • Karty Dużej Rodziny; pokój nr 7
  • dodatek mieszkaniowy; pokój nr 7
  • czyste powietrze; pokój nr 4
  • świadczeń z funduszu rodzinnego; pokój nr 4
  • asystentury rodzinnej; pokój nr 7

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żyłkowska

Data wytworzenia: 2020-06-08

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2023-02-01

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2020-06-11