Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej  w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Supraślskiej 21 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, a także wnieść ustnie do protokołu w trakcie przyjęcia interesanta.

W sprawach skarg i wniosków Kierownik przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 1500.  

Petycja

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. 2018 r. poz. 870)

Co to jest petycja?: Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji: Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji: Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żyłkowska

Data wytworzenia: 2020-06-08

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2020-06-23

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2020-06-23