Informacje o jednostce

Celem Biuletynu Informacji Publicznej jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej, ułatwienie i przyspieszenie wyszukiwania potrzebnych informacji na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.  

Na stronach BIP znajdują się informacje dotyczące:

 • statusu prawnego ośrodka
 • struktury organizacyjnej
 • realizowanych zadań
 • sposobu załatwiania spraw     
 • danych teleadresowych
 • majątku
 • ochrony danych osobowych
 • oświadczenia majątkowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie został powołany Uchwałą Nr XIII/70/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 15 marca 1990 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usytuowany jest przy ul. Supraślskiej 21 w Wasilkowie, w budynku Ochotniczych Hufców Pracy.

Pod tym adresem mieszczą się: 

 • Kierownik - Anna Trochim- Sidorkiewicz (kieruje funkcjonowaniem Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz)
 • Główny Księgowy - Magda Matulewicz  (zapewnia odpowiednią działalność finansową Ośrodka i realizuje zadania wynikające z tego tytułu)
 • dział pomocy społecznej (zapobieganie i wspieranie osób oraz  rodzin w sytuacjach trudnych życiowo)
 • dział świadczeń rodzinnych (świadczenia na rzecz rodziny)
 • dział świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pomoc osobom uprawnionym do alimentów)
 • asystent rodziny (pomoc w przywracaniu rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych)

Ponadto w Ośrodku znajduje się:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (poniedziałek, czwartek: 800 - 1200)

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 553 330 857 w godzinach:
poniedziałek 800 - 1600   wtorek – piątek 730 - 1530
e-mailowo: m.szerenos@st.bialsytok.wrotapodlasia.pl 
lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/podlaskie/bialostocki

 • Lokalny Zespól Interdyscyplinarny  /tel. 85 718-257 w.24/
 • kontakt z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  /tel. 795 727 910/

Numer rachunku bankowego MOPS w Wasilkowie do wszelkich wpłat PKO Bank Polski:  78 1020 1332 0000 1402 1249 2098

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żyłkowska

Data wytworzenia: 2020-06-08

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2023-02-01

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2020-06-11