Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Zestawienie znaków programu, flagi RP i flagi UE

 

 

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program pełni rolę następcy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Zakłada pomoc żywnościową w postaci paczek albo posiłków osobom najbardziej potrzebującym oraz udostępnienie bezpłatnych warsztatów na rzecz włączenia społecznego- tzw. działania towarzyszące. Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 realizowany będzie w Polsce do 2029 roku.

Pomoc żywnościowa w ramach FEPŻ adresowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wymienionej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

 

Dokładne informacje o terminach kwalifikowania do Podprogramu 2023, o terminach rozdzielania żywności oraz nazwy i adresy organizacji partnerskich, do których uprawnione osoby będą kierowane po odbiór żywności zostaną podane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie W celu uzyskania skierowania należy zgłaszać się do pracowników socjalnych w/w Ośrodka. 

https://mops.wasilkow.pl/pl/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027.html?vid=696
https://mops.wasilkow.pl/pl/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żyłkowska

Data wytworzenia: 2023-10-17

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2023-10-19

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2023-10-17