Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - samodzielny księgowy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: samodzielny księgowy – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie została wybrana Pani Magda Matulewicz zam. Wasilków.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny księgowy – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie swoją kandydaturę do pracy na w/w stanowisku zgłosiły 4 osoby.

Spośród złożonych ofert 2 osoby spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane i zaproszone do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Na rozmowę kwalifikacyjną stawiły się dwie kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru została wyłoniona kandydatura Pani Magdy Matulewicz, która spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i predyspozycjami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku samodzielnego księgowego.

 

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Anna Trochim-Sidorkiewicz

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Trochim - Sidorkiewicz

Data wytworzenia: 2021-10-18

Wprowadzający: Informatyk MOPS

Data modyfikacji: 2021-10-18

Opublikował: Informatyk MOPS

Data publikacji: 2021-10-18